Yritys – R.V. Group

R.V. Group Oy perustettiin vuonna 2011 minun, Jani Väkeväisen, toimesta. Aluksi yritys työllisti lisäkseni ystäväni Petri Kalliokujan, jonka kanssa teimme kylpyhuoneita  kimpassa alkuun. Petri teki pintoja ja minä tein kaikki "ei-niin-siistit-hommat" puruista saumauksiin. Ammattitaitoa siis löytyy tekemiseen omasta takaa, mikä helpottaa tänä päivänä myös johtamista, kun on tullut tunnetuksi tekijämiehenä.

Ajan saatossa yrityksen maine kasvoi, kun työt tehtiin nöyrästi ja annetuissa aikataulussa. Reklamaatioita ei meidän jälkeemme tullut. Saimme ympärille lisää  samanhenkisiä ihmisiä, jotka eivät pelkää työtä. Nyt meitä on suunnilleen 40 ihmistä yrityksemme palveluksessa.

Suurin vahvuus yrityksessämme on rehdin työmoraalin lisäksi monipuolisuus: saamme työt tehtyä itse alusta loppuun. Jos kiire yllättää, ympärillämme on yhteistyökumppanit, joiden kanssa yhteistyö on todettu toimivaksi.

Yrityksen keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys ja yhteiskuntavastuu, mikä näkyy muun muassa nuorisoliikunnan tukemisena. Lisäksi arvoihimme kuuluu suora ja rehellinen kommunikointi. Pidämme sinut ajan tasalla projektin etenemisestä ja käymme tarvittaessa läpi prosessinkulun vaihe vaiheelta. Käymme läpi myös mahdolliset urakan aikana tapahtuneet virheet kanssasi rehdisti. Urakasta saa aina parhaan lopputuloksen, kun käsitellään rehellisesti huonot ja hyvät asiat urakan sisällä. R.V. Groupilla urakointi on yhdessä tekemistä asiakaan kanssa kohteesta riippumatta.

Jani Väkeväinen
Yrittäjä
R.V. Group Oy

"Tyypillinen työpäivä R.V. Groupilla pitää sisällään mm. sähköpostien läpikäyntiä, työmaakäynnit, kontaktien ylläpitoa asiakkaiden kanssa, asentajien kanssa palaveeraus työkohteista, urakkatarjouslaskentaa/massoitusta, kollegoiden kanssa palavereja työmaista, työmaiden seurantaa, ostolaskujen tarkastusta sekä myyntilaskujen tekoa.

R.V. Group on erittäin kehittyvä ja eteenpäin suuntaava yritys – ajatusmaailma lähtee siitä että ollaan koko ajan askeleen edellä kilpailijoita. Parasta työssäni mielestäni on se että työtehtävät ovat monipuolisia ja sopivan haastavia, yritys on kehittyvä ja haluaa suunnata katseen eteenpäin ja henkilökunta yrityksessä on erittäin ammattitaitoista.

Yritys huolehtii työntekijöiden motivoinnista mm. mahdollistamalla työnteon parhailla mahdollisilla työvälineillä sekä tilanteen mukaan työntekijää motivoivilla urakoilla. Lisäksi järjestämme myös mm. pikkujoulu- ja kesäkauden avausjuhlia.

Henkilökunta koostuu motivoituneista ja pitkän työkokemuksen omaavista ammattilaisista. Tiukoissa ja haastavissa paikoissa on helppo kääntyä oman alansa ammattilaisten puoleen, joita talostamme löytyy.

R.V. Groupilla lähdetään aina siitä, että työt hoidetaan alusta loppuun ammattitaidolla ja oikealla asenteella – paras käyntikortti työstä on tyytyväinen asiakas sekä tyytyväinen henkilökunta!

Reijo Kulju
Rakennusmestari
R.V. Group

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

R.V. Group Oy (2422051-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eve Rusi
020 735 0200
eve.rusi@rvgroup.fi

Henkilörekisterin nimi

R.V. Group Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

R.V. Group Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
eve.rusi@rvgroup.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna