Viemärien ja hormien sukitukset ammattitaidolla Turun seudulla


Omakotitalon viemäriremontti ei ole koskaan ollut vaivattomampaa tai riskittömämpää.  Asiakastyytyväisyys ja tinkimätön työn laatu ovat tärkeimmät arvomme. Siitä johtuen annamme myös 5 vuoden asennustakuun tehdastakuun päälle.

Ammattitaitoiset  edustajamme auttavat teitä suunnittelemaan ja toteuttamaan omakotitalon tärkeimmän ja työläimmän remontin vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi palveluihimme kuuluu myös kylpyhuone ja WC-remontit yli 8000 kohteen kokemuksella.

 

Ota yhteyttä

Sukituksen hyödyt

Viemäriputken sukitus lisää putkiston käyttöikää  yli 50 vuodella. Putkia ei tarvitse vaihtaa, koska viemärin sukituksessa olemassa olevaan putkeen asennetaan uusi saumaton putki. Viemäriverkostossa olevat reiät ja halkemat saadaan korjattua sukituksessa asennettavalla putkella.

Urakan aikana kohteessa voidaan asua, sillä remontista ei synny melua eikä ylimääräistä pölyä. Sukittaminen tarjoaa tasaisen lopputuloksen, jota voidaan hyödyntää sadevesiviemäreissä, jätevesiviemäreissä sekä muissa maan alta löytyvistä putkistoissa.

Sukituksen työvaiheet

Ennen sukituksen aloittamista suojaamme asunnon pinnat sekä julkiset, kuten käytävän ja hissin. Poistamme kalusteet (wc istuin, lavuaari, kylpyamme) jonka jälkeen puhdistamme putkiston mekaanisesti tukkeumista ja muista epäpuhtauksista.

Viemärilinjoista paikannetaan murtumat ja reiät kuvauksen aikana. Puhdistuksen jälkeen viemäri sukitetaan saumattomalla putkella. Sukituksen jälkeen kylpyhuoneisiin asennetaan haponkestävä lattiakaivo.

Rakennusvalvoja hyväksyy työn ennen kohteen luovuttamista. Loppukatselmuksen yhteydessä laaditaan asennuspöytäkirja. Sukituksen jälkeen sinua odottaa puhdas asunto, jossa kalusteet on asennettu takaisin paikoilleen ja kohde on siisti.

Lue lisää

Sukitukset 

Voiko asunnossa asua, kun viemäriremontti ja sukitus on meneillään?

"Kyllä, asukkaat voivat asua asunnossa silloinkin, kun sukitus ja viemäriremontti on meneillään. Omakotitalon sukitus remontti on valmis keskimäärin 4-5 vuorokauden aikana." Jani kertoo.

"Meiltä todellakin kannattaa pyytää tarjous. Edustajamme ovat apunanne suunnittelemassa ja toteuttamassa omakotitalon tärkeimmän ja työläimmän remontin kustannustehokkaan hintaan mahdollisimman vaivattomasti."

R.V. Groupin sukituksen lopputuloksena on täysin tiivis ja saumaton uusi viemäriputkisto ja helposti puhdistettavat lattiakaivot.

"Soita tai laita meiliä, saat taatusti rehdin tarjouksen urakasta!"

Jani  Väkeväinen
R.V. Group Oy / Rakennuspalvelu Väkeväinen Oy

jani.vakevainen@rvgroup.fi

020 735 0201

Yhteydenottopyyntö

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

R.V. Group Oy (2422051-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eve Rusi
020 735 0200
eve.rusi@rvgroup.fi

Henkilörekisterin nimi

R.V. Group Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

R.V. Group Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
eve.rusi@rvgroup.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna